Pakiet Familijny obejmuje zniżki zgodnie z programem Płockiej Karty Familijnej 3+. Żeby wybrać Pakiet Familijny trzeba mieć co najmniej trójkę dzieci do 18 roku życia lub do 25 w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Pakiet ten przysługuje również rodzinom zastępczym, w których przebywa troje lub więcej dzieci oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku. 
To pakiet stworzony z myślą o pasażerach Komunikacji Miejskiej Płock. Osoby, które wyrobią Płocką Kartę Mieszkańca, mogą kupować bilety miesięczne taniej i wygodniej. Wystarczy, że - obok Pakietu Mieszkańca - wybiorą także Pakiet Komunikacyjny. Ten pełni funkcję biletu w telefonie. Użytkownicy Płockiej Karty Mieszkańca, mogą w aplikacji PŁOCKARTA kupować wszystkie bilety okresowe i jednorazowe, jakie oferuje Komunikacja Miejska. Osoby, które do tej pory korzystały z Karty Komunikacji Miejskiej mogą ją teraz wymienić na aplikację PŁOCKARTA. Ale uwaga! Należy zdecydować się na jedną formę. Jeśli ktoś wybierze bilet w aplikacji, to nie będzie miał doładowanej Karty Komunikacji Miejskiej. Żeby dodać Pakiet Komunikacyjny trzeba dołączyć zdjęcie.
Jest to pakiet stworzony z myślą o osobach powyżej 65 roku życia, który zastąpi Płocką Kartę Seniora. Płocczanom 65+ którzy uczestniczą w programie Płocka Karta Mieszkańca dedykowane są dodatkowe zniżki. Od 1 września, seniorzy chcący skorzystać z dotychczasowego programu Płocka Karta Seniora, będą mogli to zrobić właśnie poprzez portal www.plockarta.eu bądź aplikację PŁOCKARTA. We wniosku wybierają Pakiet Seniora. Z kolei dotychczas wydane Płockie Karty Seniora stracą ważność 30 czerwca 2021 roku. W związku z tym, ich posiadacze, żeby dalej korzystać z rabatów, muszą przystąpić do Programu Płocka Karta Mieszkańca.
Pakiet Mieszkańca, Pakiet Komunikacyjny, Pakiet Seniora i Pakiet Familijny.
Jeżeli masz już Płocką Kartę Familijną 3+, rejestracja będzie bardzo prosta. Wystarczy, że przy zakładaniu konta zaznaczysz „Jestem beneficjentem programu Płocka Karta Seniora lub Płocka Karta Familijna 3+”. Dalej należy założyć Konto rodzinne i wpisać członków rodziny. Nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Wystarczy, że wpiszesz numer swojej Płockiej Karty Familijnej 3+.
To podstawowy, obowiązkowy Pakiet obejmujący szereg zniżek, o który – chcąc przystąpić do programu Płocka Karta Mieszkańca – każdy musi zawnioskować. To więc pierwszy krok do tego, by móc korzystać z wachlarza możliwości jaki daje ten Program. Osoby chcące wyrobić sobie bądź przedłużyć Kartę Familijną 3+ albo Kartę Seniora, które stracą ważność 30 czerwca 2021 roku, również muszą na wniosku o PŁOCKARTĘ zaznaczyć Pakiet Mieszkańca. 
Żeby przystąpić do programu Płocka Karta Mieszkańca i wybrać Pakiet Seniora, trzeba być mieszkańcem Płocka. To podstawowy warunek. W związku z tym, w programie PKM każdy senior jest mieszkańcem Płocka. I będzie mógł korzystać ze zniżek dedykowanych wszystkich mieszkańcom, a dodatkowo również tych dla osób 65+. 
Wysyłając wniosek należy zaznaczyć opcję Konto rodzinne i dodać członków rodziny. Każdy z nich jest weryfikowany indywidualnie. W następnym kroku - wnioskując już o pakiety - trzeba zaznaczyć Pakiet Familijny.
Tak. Posiadacze Pakietu Seniora a także Pakietu Familijnego, mogą otrzymać kartę fizyczną. Jej posiadanie nie jest jednak konieczne do korzystania ze zniżek. Wystarczy aplikacja PŁOCKARTA.
 
Dlatego, aby – podobnie jak w Karcie Komunikacji Miejskiej – kontroler, sprawdzając bilet, mógł zweryfikować pasażera. 
Weryfikacja osób dorosłych, tak samo jak w przypadku przystąpienia do programu Płocka Karta Mieszkańca, zależy od ich sytuacji. Jeśli są zameldowani w Płocku, to nie muszą dodawać żadnych załączników. Jeśli rozliczają w Płocku podatek PIT, muszą dołączyć pierwszą stronę PIT-36 lub PIT-37 (w przypadku deklaracji składanych elektronicznie dodatkowo Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - UPO). A jeśli odprowadzają podatek rolny, muszą okazać decyzję ustalającą podatek rolny. 
W przypadku rodzin zastępczych, trzeba załączyć postanowienie sądu lub umowę z Prezydentem Miasta Płocka o ustanowieniu rodziny zastępczej, a w przypadku Rodzinnych Domów Dziecka - postanowienie sądu. 

Do weryfikacji dzieci w przedziale 0-18 roku życia dołącz:
- w przypadku dzieci w wieku do 6 lat oświadczenie rodzica lub opiekuna,
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym, aktualną legitymację szkolną,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Do weryfikacji dzieci w przedziale 18-25 roku życia dołącz:
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym, aktualną legitymację szkolną,
- w przypadku dzieci do 25 roku życia, legitymację studencka lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Pakiet Komunikacyjny jest przyznawany na ten sam okres, co podstawowy Pakiet Mieszkańca. Czyli termin zależy od sytuacji osoby ubiegającej się o Płocką Kartę Płocczanina. Patrz pyt. Jak długo ważna jest Płocka Karta Mieszkańca?
Dotychczasowe Płockie Karty Familijne 3+ stracą ważność 30 czerwca 2021 roku. Po tym terminie, żeby dalej korzystać ze zniżek przysługujących rodzinom wielodzietnym, trzeba przystąpić do programu Płocka Karta Mieszkańca i wybrać Pakiet Familijny.
Pakiet Familijny jest przyznawany na trzy lata lub do momentu ukończenia 18 lat najstarszego dziecka. Jeśli jednak najstarsze dziecko po ukończeniu 18 roku życia nadal się uczy, wystarczy ponownie złożyć wniosek o Pakiet Familijny i dołączyć jego legitymację szkolną bądź studencką.
Oczywiście. Należy w tym celu założyć konto rodzinne, pamiętając przy tym, by przy dzieciach, które będą korzystały z biletów w aplikacji Płockarta dodać ich adresy e-mail. Rodzic, który widzi w swojej aplikacji konta dzieci, kupuje dla nich bilety. Patrz pytanie: W jaki sposób kupię bilet Komunikacji Miejskiej przez aplikację Płockarta? Dziecko, żeby mogło korzystać z biletu w smartfonie, musi mieć zainstalowaną aplikację Płockarta. A żeby mogło ją zainstalować musi mieć dopisany do swojego profilu na koncie rodzinnym adres e-mail. 
Nie. Należy się zdecydować. Albo dalej korzystamy z Karty Komunikacji Miejskiej, albo kupujemy bilet w aplikacji Płockarta i mamy go zapisanego na swoim smartfonie. Podczas kontroli okazujemy bilet zapisany na swojej komórce.
Nie, nie ma takiej możliwości. Za bilet zapisany w aplikacji Płockarta płacimy przelewem elektronicznym.
Osoba korzystająca z biletu ulgowego zapisanego w aplikacji Płockarta musi mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do ulgi.
Kartę plastikową Płockiej Karty Mieszkańca można odebrać na podstawie:
  • Pakietu Familijnego 3+, odbiór karty możliwy jest w Biuro Obsługi Mieszkańców UMP (ul. Zduńska 3)
  • Pakietu Seniora, odbiór karty możliwy jest w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych (ul. Synagogalna 4) w każdy poniedziałek
Punkty Obsługi - dane kontaktowe

Potrzebujesz Pomocy?+48 24 367 51 95
pon-pt: 9.00 do 15:00