Płocka Karta Mieszkańca jest Programem skierowanym do mieszkańców Płocka, którzy są w nim zameldowani albo płacą w tym mieście podatki. Uczestnictwo w programie uprawnia do korzystania z najróżniejszych zniżek, zakupu biletów Komunikacji Miejskiej oraz biletów wstępu do różnych instytucji czy na wydarzenia kulturalne i sportowe. Program Płocka Karta Mieszkańca opiera się na aplikacji PŁOCKARTA, działającej na urządzeniach przenośnych z mobilnym systemem operacyjnym Android, a także iOS. Osoby powyżej 65 roku życia, którzy zawnioskują o Pakiet Seniora, a także użytkownicy Pakietu Familijny 3 + mogą dodatkowo otrzymać karty plastikowe. Wszystkie osoby wnioskujące o uczestnictwo w programie Płocka Karta Mieszkańca zostaną zweryfikowane przez Urząd Miasta Płocka.
Program został uruchomiony 1 września 2020 r.
To zależy w jaki sposób osoba została zweryfikowana jako mieszkaniec Płocka. Osoby zameldowane na stałe w Płocku otrzymują go na trzy lata. Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy, będą użytkownikami programu na okres określony w meldunku. Ubiegające się o PKM osoby mieszkające w Płocku i tu płacące podatki (rolny lub PIT), ale niezameldowane, otrzymują PKM do 10 maja roku następnego od daty deklaracji podatkowej. Osoby będące jednocześnie uczestnikami programu Płocka Karta Seniora otrzymują PKM na 5 lat. Osoby będące beneficjentami programu Płocka Karta Familijna 3+ otrzymują PKM na trzy lata. Uwaga! Jeżeli wcześniej rodzina straci uprawnienia do korzystania z Pakietu Familijnego (bo np. najstarsze dziecko zakończy edukację), wówczas jej członkowie pozostaną w programie PKM z Pakietem Mieszkańca.
Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która mieszka w Płocku – jest tu zameldowana – na stałe lub tymczasowo – lub płaci w Płocku podatek rolny bądź PIT. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do programu, ale tylko wspólnie ze swoim rodzicem bądź opiekunem prawnym. Wówczas osoba dorosła musi założyć konto rodzinne i dodać do niego dzieci.
Podczas zakładania konta wymagany jest adres mailowy oraz hasło, podany adres mailowy służy za login.

Jeżeli nie pamiętasz adresu mailowego podanego w procesie rejestracji, aby korzystać z konta online skontaktuj się z nami pod numerem infolinii: 24 367 51 95.

 
Aby dodać zdjęcie do konta wybierz opcje Weryfikacja Zdjęcia, opcja dostępna z listy pakietów Programu.
 
Skończyła Ci się ważność któregoś z pakietu?
Już tłumaczymy jak go przedłużyć!

Aplikacja      
1) Zaloguj się na swój profil      
2) Otwórz panel główny i naciśnij przycisk „DODAJ/PRZEDŁUŻ PAKIET”.      
3) Wybierz pakiet przyciskiem „Dodaj”.
- W przypadku Pakietu Mieszkańca wybierz jedno kryterium kwalifikacji.
- Jeśli jesteś zameldowany/a w Płocku, zachęcamy do wyboru tego kryterium – nie będziesz musiał/a dodawać wtedy żadnych dokumentów.
- Pamiętaj! Jeśli wcześniej dopisywałeś/aś do swojego profilu numery rejestracyjne pojazdu, nie musisz robić tego ponownie – są one cały czas przypisane.
4) Naciśnij przycisk „Dodaj wybrane pakiety”.

Strona internetowa www.plockarta.eu      
1) Zaloguj się do konta.      
2) W panelu głównym „Identyfikatory i pakiety” naciśnij przycisk „Dodaj lub przedłuż pakiety”.      
3) Wybierz pakiet przyciskiem „Dodaj”.
- W przypadku Pakietu Mieszkańca wybierz jedno kryterium kwalifikacji
- Jeśli jesteś zameldowany/a w Płocku, zachęcamy do wyboru tego kryterium – nie będziesz musiał/a dodawać wtedy żadnych dokumentów.
- Pamiętaj! Jeśli wcześniej dopisywałeś/aś do swojego profilu numery rejestracyjne pojazdu nie musisz robić tego ponownie – są one cały czas przypisane.
4) Naciśnij przycisk „Wyślij wniosek”.

Biuro Obsługi Klienta
Jeśli wolisz to zrobić osobiście, zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta, które znajduje się pod różnymi adresami:
ul. Zduńska 3
ul. Synagogalna 4
ul. Kolegialna 3
ul. Jachowicza
ul. Przemysłowa 17

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się dzwonić pod infolinię + 24 367 51 95
Pakiet Mieszkańca przyznawany jest dla osób zameldowanych na okres 3 lat. Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy, będą użytkownikami programu na okres określony w meldunku. Osoby mieszkające w Płocku i tu płacące podatki (rolny lub PIT), ale niezameldowane, będą mogły korzystać z Pakietu Mieszkańca do 10 maja roku następnego od daty deklaracji podatkowej.

Pakiet Komunikacyjny jest przyznawany na ten sam okres, co podstawowy Pakiet Mieszkańca.

Pakiet Seniora przyznawany jest na 5 lat.

Pakiet Familijny 3+ jest przyznawany na trzy lata lub do momentu ukończenia 18 lat najstarszego dziecka. Jeśli jednak najstarsze dziecko po ukończeniu 18 roku życia nadal się uczy, wystarczy ponownie złożyć wniosek o Pakiet Familijny i dołączyć jego legitymację szkolną bądź studencką.

Ważność każdego z pakietów możesz sprawdzić w aplikacji bądź na stronie internetowej w spisie posiadanych pakietów. 
W PłocKArcie dostępne są cztery pakiety: Pakiet Mieszkańca, Pakiet Komunikacyjny, Pakiet Seniora i Pakiet Familijny 3+.

Pakiet Mieszkańca to podstawowy i obowiązkowy pakiet przyznawany osobom zameldowanym w Płocku bądź tym którzy rozliczają się tutaj z podatków.

Pakiet Komunikacyjny to pakiet stworzony z myślą o pasażerach Komunikacji Miejskiej Płock. Osoby, które wyrobią Płocką Kartę Mieszkańca, mogą kupować bilety miesięczne taniej i wygodniej. Ten pakiet to elektroniczny bilet w telefonie. Należy pamiętać, że warunkiem do przyznania Pakietu Komunikacyjnego jest weryfikacja zdjęcia oraz posiadanie Pakietu Mieszkańca. Dlaczego trzeba dołączyć zdjęcie? Dlatego, aby – podobnie jak w Karcie Komunikacji Miejskiej – kontroler, sprawdzając bilet, mógł zweryfikować pasażera.

Pakiet Seniora jest przyznawany osobom po 65 roku życia, które mieszkają w Płocku i posiadają aktywny Pakiet Mieszkańca. Pakiet Seniora oferuje zniżki takie jak w Programie Płockiej Karty Seniora. Oprócz aplikacji mobilnej PŁOCKARTA, przygotowaliśmy także tradycyjną kartę plastikową możliwą do odebrania dla osób, które posiadają ten pakiet.

Pakiet Familijny 3+ Obejmuje zniżki zgodnie z programem Płockiej Karty Familijnej 3+, aby z niego skorzystać musisz mieć min. trójkę dzieci do 18 roku życia lub do 25 w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Pakiet przysługuje również rodzinom zastępczym w których przebywa troje lub więcej dzieci oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku.

Identyfikatory są przypisane do konta mieszkańca w celu weryfikacji uprawnień. W systemie można otrzymać/dodać m.in takie identyfikatory:
1. Numer Płockiej Karty Mieszkańca (PKM)
1.1 Elektroniczny (aplikacja)
Otrzymuje go każdy mieszkaniec, który zaloguję się chociaż raz do aplikacji mobilnej na swoim smartphonie po przyznaniu pakietu mieszkańca.
1.2 Fizyczny (karta plastikowa)
Otrzymują go na wniosek, mieszkańcy którzy mają uprawnienia do pakietu Seniora lub Familijnego 3+.
Uwaga: Użytkownik może posiadać zarówno identyfikator elektroniczny jak fizyczny, oba identyfikatory powiązane są z jego kontem. Nie ma możliwości otrzymania identyfikatora PKM korzystając wyłącznie z portalu www, należy uzyskać elektroniczny lub fizyczny identyfikator aby móc w pełni korzystać z uprawnień.
2. Numer rejestracyjny
Każda osoba z aktywnym pakietem mieszkańca może dodawać i edytować numery rejestracyjne przypisane do swojego konta mieszkańca. Każdy numer rejestracyjny w systemie może być dodany tylko do jednego konta.

Listę swoich identyfikatorów możesz sprawdzić zarówno w portalu jak aplikacji:

Portal: sekcja identyfikatory i pakiety (Karty i pakiety)
Aplikacja: widok główny (Moja karta) oraz zakładka Identyfikatory
W przypadku braku identyfikatorów zaloguj się do aplikacji Płockarta lub odbierz kartę fizyczną dla Pakietu Seniora lub Familijna 3+. Identyfikatory w postaci numerów rejestracyjnych możesz edytować, w przypadku chęci usunięcia numeru rejestracyjnego dodanego do systemu prosimy o kontakt.
 

Co dwa tygodnie mailowo możesz otrzymywać informacje dotyczące Płockiej Karty Mieszkańca, nowych partnerów, jej funkcjonalności oraz bieżących wydarzeń w mieście, konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na wysyłkę newslettera.
Zgodę możesz wyrazić po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce Profil, w sekcji Zainteresowania przesuwając suwak przy komunikacie - Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera (suwak powinien zmienić kolor na zielony). Na koniec kliknij Zapisz zainteresowania - od tej pory będziesz otrzymywał newsletter Płockiej Karty Mieszkańca.

W każdej chwili możesz usunąć zgodę na otrzymywanie newslettera - w tym celu napisz na adres  kontakt@plockarta.eu


 
Aplikację PŁOCKARTA można pobrać bezpłatnie na platformach dystrybucji cyfrowej Sklep Play i App Store. Aplikacja PŁOCKARTA stanowi identyfikator użytkownika Systemu w portalu www.plockarta.eu i jest w ten sposób powiązana z kontem. Korzystając z aplikacji PŁOCKARTA otrzymujemy indywidualny identyfikator użytkownika.
Osoby niepełnoletnie są uprawnione do korzystania z Płockiej Karty Mieszkańca pod warunkiem, że ich Przedstawiciel Ustawowy (matka, ojciec, opiekun prawny) jest Osobą Uprawnioną, czyli spełnia jeden z następujących warunków:
  • jest zameldowany w Płocku na stałe lub okresowo
  • rozlicza się z podatku dochodowego w Płockim Urzędzie Skarbowym jednocześnie deklarując miejsce zamieszkanie w Gminie Miasto Płock
  • opłaca w Płocku podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • jest beneficjentem programu Płocka Karta Seniora lub Płocka Karta Familijna 3+.

Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta mogą również otrzymać własne konto. W tym celu prosimy o kontakt opiekuna ośrodka z Urzędem Miasta Płocka.

Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie założyć konta użytkownika w Systemie Płockiej Karty Mieszkańca.

Aby osoby niepełnoletnie mogły korzystać z Programu ich Przedstawiciel Ustawowy jest zobowiązany do złożenia wniosku o Pakiet Mieszkańca w ich imieniu poprzez: założenie Konta Rodzinnego w Systemie Mieszkańca oraz zweryfikowanie się w odpowiednim dokumentem potwierdzającym.

Do założenia konta użytkownika dla osoby niepełnoletniej nie jest wymagany indywidualny adres e-mail.

Przedstawiciel Ustawowy może podjąć decyzję o udostępnieniu osobie niepełnoletniej możliwości zarządzania swoim kontem użytkownika w Systemie Płockiej Karty Mieszkańca poprzez dodanie indywidualnego adresu e-mail użytkownika. Dzięki temu użytkownik niepełnoletni może logować się do swojego konta, może zarządzać swoimi zainteresowaniami, widzi historię skorzystania z oferty Partnerów w ramach swojego Konta.

Przedstawiciel Ustawowy poprzez swoje indywidualne konto użytkownika może zarządzać kontem osoby niepełnoletniej. Może zmieniać ustawienia konta użytkownika, ma wgląd w historie skorzystań z oferty, może w imieniu osoby niepełnoletniej odstąpić od umowy, usunąć konto z Systemu, złożyć reklamację.
Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie odłączyć swojego konta od konta Przedstawiciela Ustawowego.
Żeby płocczanin mógł przystąpić do Programu PKM, obsługujący Program muszą sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście jest zameldowana w Płocku lub płaci tu podatki. Weryfikacja zależy od sytuacji wnioskującego o przystąpienie do programu PKM. Jeśli jest to osoba zameldowana w Płocku, wówczas obsługujący Program sprawdzają czy dana osoba jest w ewidencji ludności Płocka – na stałe bądź tymczasowo. Jeśli jest to osoba niezameldowana, ale płacąca podatki w Płocku, wówczas musi okazać pierwszą stronę PIT-36 lub PIT-37 (w przypadku deklaracji składanych elektronicznie dodatkowo Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - UPO). Jeśli odprowadza podatek rolny, musi okazać decyzję ustalającą podatek rolny. Jeśli o Płocką Kartę Mieszkańca ubiega się osoba, która ma już Płocką Kartę Seniora albo Płocką Kartę Familijną 3+, wówczas wystarczy, że poda jej numer. Posiadanie jednej z tych dwóch kart świadczy o tym, że taka osoba była już weryfikowana przy okazji innego programu miejskiego jako mieszkaniec Płocka i nie trzeba jej weryfikować ponownie.
 

Potrzebujesz Pomocy?+48 24 367 51 95
pon-pt: 9.00 do 15:00