Ogólne

Płocka Karta Mieszkańca jest Programem skierowanym do mieszkańców Płocka, którzy są w nim zameldowani albo płacą w tym mieście podatki. Uczestnictwo w programie uprawnia do korzystania z najróżniejszych zniżek, zakupu biletów Komunikacji Miejskiej oraz biletów wstępu do różnych instytucji czy na wydarzenia kulturalne i sportowe. Program Płocka Karta Mieszkańca opiera się na aplikacji PŁOCKARTA, działającej na urządzeniach przenośnych z mobilnym systemem operacyjnym Android, a także iOS. Osoby powyżej 65 roku życia, którzy zawnioskują o Pakiet Seniora, a także użytkownicy Pakietu Familijny 3 + mogą dodatkowo otrzymać karty plastikowe. Wszystkie osoby wnioskujące o uczestnictwo w programie Płocka Karta Mieszkańca zostaną zweryfikowane przez Urząd Miasta Płocka.
Program został uruchomiony 1 września 2020 r.
Żeby płocczanin mógł przystąpić do Programu PKM, obsługujący Program muszą sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście jest zameldowana w Płocku lub płaci tu podatki. Weryfikacja zależy od sytuacji wnioskującego o przystąpienie do programu PKM. Jeśli jest to osoba zameldowana w Płocku, wówczas obsługujący Program sprawdzają czy dana osoba jest w ewidencji ludności Płocka – na stałe bądź tymczasowo. Jeśli jest to osoba niezameldowana, ale płacąca podatki w Płocku, wówczas musi okazać pierwszą stronę PIT-36 lub PIT-37 (w przypadku deklaracji składanych elektronicznie dodatkowo Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - UPO). Jeśli odprowadza podatek rolny, musi okazać decyzję ustalającą podatek rolny. Jeśli o Płocką Kartę Mieszkańca ubiega się osoba, która ma już Płocką Kartę Seniora albo Płocką Kartę Familijną 3+, wówczas wystarczy, że poda jej numer. Posiadanie jednej z tych dwóch kart świadczy o tym, że taka osoba była już weryfikowana przy okazji innego programu miejskiego jako mieszkaniec Płocka i nie trzeba jej weryfikować ponownie.
 
Aplikację PŁOCKARTA można pobrać bezpłatnie na platformach dystrybucji cyfrowej Sklep Play i App Store. Aplikacja PŁOCKARTA stanowi identyfikator użytkownika Systemu w portalu www.plockarta.eu i jest w ten sposób powiązana z kontem. Korzystając z aplikacji PŁOCKARTA otrzymujemy indywidualny identyfikator użytkownika.
Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która mieszka w Płocku – jest tu zameldowana – na stałe lub tymczasowo – lub płaci w Płocku podatek rolny bądź PIT. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do programu, ale tylko wspólnie ze swoim rodzicem bądź opiekunem prawnym. Wówczas osoba dorosła musi założyć konto rodzinne i dodać do niego dzieci.
Co dwa tygodnie mailowo możesz otrzymywać informacje dotyczące Płockiej Karty Mieszkańca, nowych partnerów, jej funkcjonalności oraz bieżących wydarzeń w mieście, konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na wysyłkę newslettera.
Zgodę możesz wyrazić po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce Profil, w sekcji Zainteresowania przesuwając suwak przy komunikacie - Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera (suwak powinien zmienić kolor na zielony). Na koniec kliknij Zapisz zainteresowania - od tej pory będziesz otrzymywał newsletter Płockiej Karty Mieszkańca.

W każdej chwili możesz usunąć zgodę na otrzymywanie newslettera - w tym celu napisz na adres  kontakt@plockarta.eu


 
Osoby niepełnoletnie są uprawnione do korzystania z Płockiej Karty Mieszkańca pod warunkiem, że ich Przedstawiciel Ustawowy (matka, ojciec, opiekun prawny) jest Osobą Uprawnioną, czyli spełnia jeden z następujących warunków:
  • jest zameldowany w Płocku na stałe lub okresowo
  • rozlicza się z podatku dochodowego w Płockim Urzędzie Skarbowym jednocześnie deklarując miejsce zamieszkanie w Gminie Miasto Płock
  • opłaca w Płocku podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • jest beneficjentem programu Płocka Karta Seniora lub Płocka Karta Familijna 3+.

Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta mogą również otrzymać własne konto. W tym celu prosimy o kontakt opiekuna ośrodka z Urzędem Miasta Płocka.

Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie założyć konta użytkownika w Systemie Płockiej Karty Mieszkańca.

Aby osoby niepełnoletnie mogły korzystać z Programu ich Przedstawiciel Ustawowy jest zobowiązany do złożenia wniosku o Pakiet Mieszkańca w ich imieniu poprzez: założenie Konta Rodzinnego w Systemie Mieszkańca oraz zweryfikowanie się w odpowiednim dokumentem potwierdzającym.

Do założenia konta użytkownika dla osoby niepełnoletniej nie jest wymagany indywidualny adres e-mail.

Przedstawiciel Ustawowy może podjąć decyzję o udostępnieniu osobie niepełnoletniej możliwości zarządzania swoim kontem użytkownika w Systemie Płockiej Karty Mieszkańca poprzez dodanie indywidualnego adresu e-mail użytkownika. Dzięki temu użytkownik niepełnoletni może logować się do swojego konta, może zarządzać swoimi zainteresowaniami, widzi historię skorzystania z oferty Partnerów w ramach swojego Konta.

Przedstawiciel Ustawowy poprzez swoje indywidualne konto użytkownika może zarządzać kontem osoby niepełnoletniej. Może zmieniać ustawienia konta użytkownika, ma wgląd w historie skorzystań z oferty, może w imieniu osoby niepełnoletniej odstąpić od umowy, usunąć konto z Systemu, złożyć reklamację.
Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie odłączyć swojego konta od konta Przedstawiciela Ustawowego.
Podczas zakładania konta wymagany jest adres mailowy oraz hasło, podany adres mailowy służy za login.

Jeżeli nie pamiętasz adresu mailowego podanego w procesie rejestracji, aby korzystać z konta online skontaktuj się z nami pod numerem infolinii: 24 367 51 95.

 
Aby dodać zdjęcie do konta wybierz opcje Weryfikacja Zdjęcia, opcja dostępna z listy pakietów Programu.
 
To zależy w jaki sposób osoba została zweryfikowana jako mieszkaniec Płocka. Osoby zameldowane na stałe w Płocku otrzymują go na trzy lata. Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy, będą użytkownikami programu na okres określony w meldunku. Ubiegające się o PKM osoby mieszkające w Płocku i tu płacące podatki (rolny lub PIT), ale niezameldowane, otrzymują PKM do 10 maja roku następnego od daty deklaracji podatkowej. Osoby będące jednocześnie uczestnikami programu Płocka Karta Seniora otrzymują PKM na 5 lat. Osoby będące beneficjentami programu Płocka Karta Familijna 3+ otrzymują PKM na trzy lata. Uwaga! Jeżeli wcześniej rodzina straci uprawnienia do korzystania z Pakietu Familijnego (bo np. najstarsze dziecko zakończy edukację), wówczas jej członkowie pozostaną w programie PKM z Pakietem Mieszkańca.

Potrzebujesz Pomocy?+48 24 367 51 95
pon-pt: 9.00 do 15:00