Jest to konto, które może założyć osoba pełnoletnia dla siebie i osób, które z nią mieszkają. Wówczas osoba, która zakłada to konto będzie jego administratorem, a wszyscy użytkownicy mogą korzystać ze zniżek. Konto rodzinne daje możliwość osobom niepełnoletnim dołączenia do programu Płocka Karta Mieszkańca i korzystania z jego oferty.
Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi zamieszkujesz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:
  • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
  • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
  • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Programu Płocka Karta Mieszkańca,
  • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Płockiej Karty Mieszkańca (aby aktywować Płocką Kartę Mieszkańca każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający),

Dla każdej osoby pełnoletniej w imieniu, której wnioskujesz o wydanie Płockiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.
Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.
Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.
Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.


Co to oznacza w praktyce?
Będziesz miał wgląd w historię skorzystania z oferty innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane m.in zainteresowania, wyrażać i cofać zgody, np. na wysyłkę newslettera.


W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Płockiej Karty Mieszkańca poprzez portal www.plockarta.eu, przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę. Na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.


Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego.
Może tego dokonać poprzez:

  • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika poprzez portal www.plockarta.eu
  • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
  • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.
To zależy jaki wybierzesz sposób weryfikacji. Jeśli jesteś osobą zameldowaną w Płocku wówczas nie musisz dołączać żadnych dokumentów. Jeśli jesteś posiadaczem Płockiej Karty Seniora lub Płockiej Karty Familijnej 3+ musisz podać jej numer. Jeśli natomiast nie jesteś zameldowany w Płocku, ale tu płacisz podatki wówczas musisz do wniosku dołączyć pierwszą stronę (zdjęcie bądź skan) PIT-36 lub PIT-37 (w przypadku deklaracji składanych elektronicznie dodatkowo Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – UPO). Jeśli płacisz w Płocku podatek rolny, musisz dołączyć decyzję ustalającą podatek rolny. Te załączniki nazywamy dokumentami potwierdzającymi. 
Wniosek można złożyć poprzez stronę www.plockarta.eu albo w aplikacji PŁOCKARTA.
Nie, konto rodzinne wymaga użytkowników zamieszakujących pod tym samym adresem.
Wnioski w formie papierowej można składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta (wejście od ul. Zduńskiej), w Punktach Sprzedaży Biletów Komunikacji Miejskiej przy ul. Jachowicza 42 oraz przy ul. Przemysłowej 17 oraz w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Kolegialnej 3. Dodatkowo został uruchomiony punkt obsługi dla seniorów 65+ w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.
Tylko w przypadku, gdy wnioskujemy o Pakiet Komunikacyjny. (Patrz zakładka FAQ – Pakiety). Przy pozostałych pakietach nie ma takiej konieczności.
Wniosek zostanie jak najszybciej zweryfikowany, przewidywany czas do 4 dni roboczych, w przypadku dużej ilości wniosków, termin może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych.
We wniosku wpisujemy adres zamieszkania. Wówczas będziemy mogli założyć konto rodzinne, dodając do niego pozostałych domowników. Zasada jest bowiem taka, że do konta rodzinnego mogą być dopisane osoby mieszkające pod tym samym adresem. Jeśli podczas weryfikacji okaże się, że adres zameldowania jest inny niż zamieszkania podany we wniosku, ale również znajduje się na terenie Płocka, wówczas wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i taka osoba będzie mogła przystąpić do programu PKM.
Można oczywiście ponownie wnioskować o Płocką Kartę Mieszkańca, ale należy zwrócić uwagę, jaki był powód odrzucenia wniosku, który został zawarty w odpowiedzi. Jeśli powodem było niedołączenie dokumentów potwierdzających, wówczas należy wniosek uzupełnić o brakujące załączniki. Poprzedni wniosek będzie dostępny do uzupełnienia przez 30 dni. Jeśli powodem był wadliwy podany numer Płockiej Karty Familijnej bądź Płockiej Karty Seniora, należy skontaktować się z organizatorem tych programów. Jeśli wniosek został odrzucony, ponieważ zakończył się termin meldunku w Płocku, wówczas do momentu ponownego zameldowania albo przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzanie podatków w Płocku, Płocka Karta Mieszkańca nie może zostać wydana. Jeśli natomiast nie zgadzamy się z powodem odrzucenia wniosku, wówczas należy skontaktować się z infolinią Płockiej Karty Mieszkańca lub napisać na adres kontakt@plockarta.eu.

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały N r 159/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 roku ws. Programu „Płocka Karta Mieszkańca” uprawnionymi do otrzymania pakietu mieszkańca są również zgodnie z pkt 4) "(...) także dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta." Weryfikacja uprawnień oraz zakres dokumentów określa Urząd Gminy Miasta Płocka. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 24 364 55 55 lub w Biurze Obsługi Klienta na ul. Zduńskiej 3 na stanowisku obsługującym Program Płocka Karta Mieszkańca.

Potrzebujesz Pomocy?+48 24 367 51 95
pon-pt: 9.00 do 15:00