• Home
 • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca, jeśli spełniasz wymogi Programu. Wybierz jedno z poniższych, przejdź Dalej i "załóż konto"

 • Jestem zameldowany/zameldowana w Płocku na pobyt stały lub czasowy,
  Mieszkańcu wystarczy, że założysz konto i zawnioskujesz o pakiet mieszkania, a otrzymasz uprawnienia na 3 lata lub na okres zameldowania czasowego, nie musisz dołączać żadnych dokumentów
 • Rozliczam się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Płockim Urzędzie Skarbowym oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że miejscem zamieszkania jest Miasto Płock,
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • pierwszej strony PIT 36 lub PIT 37 z pieczątką wpływu Płockiego Urzędu Skarbowego za poprzedni rok. Twoje uprawnienie ważne będzie do 10 maja kolejnego roku,
  • w przypadku składania zeznania podatkowego online należy dołączyć pierwszą stronę PIT 36 lub PIT 37 oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • Rozliczam się z podatku rolnego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie pierwszej stronę decyzji o podatku rolnym. Załóż konto i wypełnij wniosek o Pakiet Mieszkańca
 • Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta.
  Prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock