Pakiet Familijny 3+

Informacje


Pakiet Familijny 3+ w ramach programu Płockiej Karty Mieszkańca to specjalna oferta, obejmująca zniżki i korzyści dla rodzin posiadających co najmniej troje dzieci do 18 roku życia (lub do 25 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje). Korzystać z niego mogą również rodziny zastępcze, w których przebywa troje lub więcej dzieci, oraz podopieczni Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku. Posiadacze Pakietu Familijnego 3+ oprócz standardowych zniżek oferowanych w ramach Pakietu Mieszkańca, otrzymują także dostęp do szeregu dodatkowych profitów: