Pakiet Familijny 3+

FAQ


Pakiet Familijny obejmuje zniżki zgodnie z programem Płockiej Karty Familijnej 3+. Żeby wybrać Pakiet Familijny trzeba mieć co najmniej trójkę dzieci do 18 roku życia lub do 25 w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Pakiet ten przysługuje również rodzinom zastępczym, w których przebywa troje lub więcej dzieci oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku. 
Jeżeli masz już Płocką Kartę Familijną 3+, rejestracja będzie bardzo prosta. Wystarczy, że przy zakładaniu konta zaznaczysz „Jestem beneficjentem programu Płocka Karta Seniora lub Płocka Karta Familijna 3+”. Dalej należy założyć Konto rodzinne i wpisać członków rodziny. Nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Wystarczy, że wpiszesz numer swojej Płockiej Karty Familijnej 3+.
Wysyłając wniosek należy zaznaczyć opcję Konto rodzinne i dodać członków rodziny. Każdy z nich jest weryfikowany indywidualnie. W następnym kroku - wnioskując już o pakiety - trzeba zaznaczyć Pakiet Familijny.
Weryfikacja osób dorosłych, tak samo jak w przypadku przystąpienia do programu Płocka Karta Mieszkańca, zależy od ich sytuacji. Jeśli są zameldowani w Płocku, to nie muszą dodawać żadnych załączników. Jeśli rozliczają w Płocku podatek PIT, muszą dołączyć pierwszą stronę PIT-36 lub PIT-37 (w przypadku deklaracji składanych elektronicznie dodatkowo Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - UPO). A jeśli odprowadzają podatek rolny, muszą okazać decyzję ustalającą podatek rolny. 
W przypadku rodzin zastępczych, trzeba załączyć postanowienie sądu lub umowę z Prezydentem Miasta Płocka o ustanowieniu rodziny zastępczej, a w przypadku Rodzinnych Domów Dziecka - postanowienie sądu. 

Do weryfikacji dzieci w przedziale 0-18 roku życia dołącz:
- w przypadku dzieci w wieku do 6 lat oświadczenie rodzica lub opiekuna,
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym, aktualną legitymację szkolną,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Do weryfikacji dzieci w przedziale 18-25 roku życia dołącz:
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym, aktualną legitymację szkolną,
- w przypadku dzieci do 25 roku życia, legitymację studencka lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Dotychczasowe Płockie Karty Familijne 3+ stracą ważność 30 czerwca 2021 roku. Po tym terminie, żeby dalej korzystać ze zniżek przysługujących rodzinom wielodzietnym, trzeba przystąpić do programu Płocka Karta Mieszkańca i wybrać Pakiet Familijny.
Pakiet Familijny jest przyznawany na trzy lata lub do momentu ukończenia 18 lat najstarszego dziecka. Jeśli jednak najstarsze dziecko po ukończeniu 18 roku życia nadal się uczy, wystarczy ponownie złożyć wniosek o Pakiet Familijny i dołączyć jego legitymację szkolną bądź studencką.
Kartę plastikową Płockiej Karty Mieszkańca można odebrać na podstawie:
  • Pakietu Familijnego 3+, odbiór karty możliwy jest w Biuro Obsługi Mieszkańców UMP (ul. Zduńska 3)
  • Pakietu Seniora, odbiór karty możliwy jest w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych (ul. Synagogalna 4) w każdy poniedziałek
Punkty Obsługi - dane kontaktowe