>

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Tadeusza Kościuszki 6, 09-400 Płock
 • Home
 • Partnerzy
 • Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Czerwona oznacza Twoją lokalizację.Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Wybierz odział

 • Akceptuje zwierzęta


Opis

Biblioteka dla dorosłych i dzieci założona w 1951 r. mieszcząca się w lewobrzeżnej dzielnicy miasta Płock-Radziwie. Filia posiada 3 stanowiska z dostępem do Internetu, czytelnię, kącik dla dzieci oraz przestronny hol, w którym prezentowane są wystawy.

 • Akceptuje zwierzęta
 • Dostosowany
 • Parking


Opis

Biblioteka dla dorosłych i dzieci powstała w 1984 r. Mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 (Podolszyce Północ). Filia posiada 9 stanowisk z dostępem do internetu.
W 2013 r. Biblioteka otrzymała certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom. W placówce działa Klub Seniora, odbywają się kursy internetowe dla seniorów. Biblioteka znana także z pracy z dziećmi. Co roku w wakacje odbywa się cykl spotkań pod hasłem “Wirtualna podróż marzeń” zwieńczony rodzinnym piknikiem. W trakcie zajęć dzieci poznają obyczaje i kulturę wybranego kraju.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Podjazd dla wózków inwalidzkich.

 • Akceptuje zwierzęta
 • Dostosowany


Opis

Biblioteka osiedla Płock-Ciechomice założona w 1956 r., w obecnej siedzibie (Przedszkole nr 2) od 2011 r. W bibliotece znajduje się czytelnia oraz kolorowy kącik dla najmłodszych. Biblioteka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka prowadzi bogatą działalność popularyzującą czytelnictwo wśród najmłodszych. W bibliotece prowadzone są zajęcia z animacji czytelnictwa i warsztaty plastyczne, organizowane są konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji.


Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Brak barier architektonicznych

 • Akceptuje zwierzęta
 • Dostosowany

Opis

CHOTOMEK posiada bogaty wybór literatury dziecięcej i młodzieżowej, lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy oraz poradników dla rodziców i opiekunów.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Podjazd dla wózków inwalidzkich

Regulamin i warunki

Co musisz zrobić, aby zostać czytelnikiem CHOTOMKA?

- jeśli Jesteś uczniem szkoły podstawowej, przyjdź po raz pierwszy z mamą lub tatą, żeby zapisali Cię do biblioteki

- młodzież od 14 roku życia może zapisać się na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego

Jako czytelnik CHOTOMKA możesz:

- wypożyczyć 3 książki na miesiąc, a lektury na 2 tygodnie

- bezpłatnie korzystać z internetu przez 1 godzinę dziennie

- czytać na miejscu książki i czasopisma

- bawić się zabawkami, które są w CHOTOMKU

PAMIĘTAJ!
- o terminie zwrotu książek

-  zawsze możesz poprosić o pomoc bibliotekarza • Akceptuje zwierzęta
 • Parking


Opis

Biblioteka dla dorosłych i dzieci założona w 1972 r. mieści się w Spółdzielczym Domu Kultury, w lokalu o powierzchni 109 m kw. Filia posiada 3 stanowiska z dostępem do Internetu.
Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze i recytatorskie oraz spotkania autorskie. W bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego.

 • Akceptuje zwierzęta
 • Dostosowany
 • Parking


Opis

Biblioteka dla dorosłych i dzieci założona w 1989 r. mieści się w lokalu o powierzchni 141 m kw. Filia posiada czytelnię z kącikiem dla najmłodszych oraz stanowisko z dostępem do internetu.
Biblioteka organizuje spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji, wycieczki do biblioteki. W bibliotece odbywają się cykle zajęć Cztery pory roku w lesie, Spotkania z bajeczką.  

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Brak barier architektonicznych

 • Akceptuje zwierzęta
 • Dostosowany
 • Parking


Opis

Biblioteka osiedla Borowiczki, założona w 1948 r., w obecnej siedzibie od 1998 r. Filia posiada stanowisko z dostępem do Internetu.
Filia popularyzuje czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników. W bibliotece odbywają się lekcje biblioteczne, spotkania z bajką, zajęcia wakacyjne, spotkania autorskie i konkursy.  

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Podjazd dla wózków inwalidzkich

 • Akceptuje zwierzęta
 • Parking


Opis

Nie możesz czytać w sposób tradycyjny, lubisz słuchać muzyki i oglądać ciekawe filmy, chcesz się uczyć języków obcych, przyjdź do nas!

DZA jest komórką wyspecjalizowaną w zakresie gromadzenia i udostępniania książki mówionej, płyt muzycznych, filmów, komiksów:

Pracownicy działu:

 • gromadzą zbiory audio w zakresie literatury i muzyki oraz filmy i komiksy
 • opracowują zbiory tworząc komputerowe bazy danych
 • dostarczają książkę mówioną niepełnosprawnym czytelnikom do ich domów
 • organizują lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży
 • prowadzą działalność kulturalno-oświatową dla dorosłych i czytelników niepełnosprawnych

Gromadzone w dziale zbiory liczą ponad 37 500 woluminów, w tym m.in.:

 • płyty muzyczne
 • filmy
 • książki mówione na kasetach magnetofonowych
 • książki mówione na płytach CD
 • kasety do nauki języków obcych
 • płyty analogowe
 • literaturę muzyczną i językową
 • slajdy

Dział zbiorów audiowizualnych udostępnia nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Czasopisma:

W dziale udostępniane są na miejscu czasopisma o tematyce muzycznej oraz czasopisma poświęcone problemom osób niepełnosprawnych. Osoby niewidome i niedowidzące mogą bezpłatnie wypożyczać czasopisma w wersji cyfrowej: Polska The Times, Wprost, Claudia, Plocek dla niewidomych.pl.


Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami; Brak barier architektonicznych

Regulamin i warunki

Regulamin wypożyczalni i cennik • Akceptuje zwierzęta
 • Parking


Opis

Biblioteka powstała w 1948 r. jako Miejska Biblioteka Publiczna, w 1976 r. została Filią nr 5. Od 1974 r. Biblioteka mieściła się w budynku Teatru Dramatycznego, w 2007 została przeniesiona do lokalu przy ul. Tumksiej 11. Od 2014 r. mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 /Pasaż V.Karadzica 1/. W bibliotece znajduje się czytelnia (20 miejsc), kącik dla dzieci oraz stanowiska z dostępem do Internetu.
Biblioteka oferuje lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, prezentacje gier planszowych, zajęcia z profilaktyki uzależnień, konkursy czytelnicze, wystawy. Biblioteka prowadzi indywidualne szkolenia korzystania z katalogu online oraz obsługi kont czytelników. Oferuje pomoc w korzystaniu z Internetu i programów pakietu Office.  

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Mobilna pochylnia wystawiana przed wejściem.

 • Akceptuje zwierzęta


Opis

Biblioteka dla dzieci i dorosłych założona w 1983 r. Filia posiada czytelnię oraz stanowisko z dostępem do internetu.
Biblioteka współpracuje z Przedszkolem nr 34 w działaniach związanych z animacją czytelnictwa.

 • Akceptuje zwierzęta
 • Dostosowany
 • Parking


Opis

Biblioteka dla dorosłych i dzieci powstała w 1980 r., w której znajduje się przestronna sala główna z księgozbiorem dla dorosłego czytelnika, sala oświatowa dla dzieci starszych i młodzieży, wyposażona w projektor, ekran projekcyjny i laptop oraz “Bajkowy pokój wiedzy” z książkami dla najmłodszych czytelników. W bibliotece znajduje się wydzielona czytelnia wyposażona w nowe regały, 6 stolików z krzesłami, 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner, drukarka oraz kserokopiarka.
Biblioteka oferuje lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie. W bibliotece organizowane są zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Podjazd dla wózków inwalidzkich; Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami


Opis

Biblioteka dla dzieci i dorosłych założona w maju 1965 roku. Mieści się w klasycystycznym budynku Rogatki Warszawskiej przy Al. J.Kilińskiego. Biblioteka przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Biblioteka współpracuje z Przedszkolem nr 9 i Szkołą Podstawową nr 12 w działaniach związanych z animacją czytelnictwa. 

 • Akceptuje zwierzęta
 • Dostosowany


Opis

Biblioteka dla dorosłych i dzieci założona w 1994 r. Posiada stanowisko z dostępem do Internetu.
Biblioteka wypożycza książki na zewnątrz, udostępnia na miejscu w czytelni (4 miejsca), umożliwia skorzystanie z sieci Internet
 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Brak barier architektonicznych


Opis

Biblioteka dla dorosłych i dzieci założona w 1977 r. Filia posiada 1 stanowisko z dostępem do Internetu.
Biblioteka oferuje spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty z profilaktyki, zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji. W Bibliotece odbywają się cykliczne “Spotkania z bajkopasją”.  

 • Akceptuje zwierzęta
 • Parking


Opis

Biblioteka rozpoczęła działalność w 1968 r. W obecnym lokalu o powierzchni 195 m kw. mieści się od 1995 r. Filia posiada stanowiska z dostępem do Internetu oraz kącik dla dzieci (25 miejsc).
W bibliotece prowadzone są cykliczne zajęcia “Spotkania z bajką” dla przedszkolaków i lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej. Filia prowadzi też “Książkę na telefon” dla osób starszych i niepełnosprawnych.