Image

Jesteś zameldowany w Płocku?

Wybierz sposób weryfikacji poprzez meldunek. Wtedy nie trzeba dołączać żadnych dokumentów.

Pierwszym krokiem żeby uzyskać Płocką Kartę Mieszkańca jest wybór sposobu kwalifikacji do programu. W punkcie „Zanim założysz konto” – pierwszym w rejestracji – należy wybrać tylko jedną opcję. Jeśli jesteśmy zameldowani w Płocku i też tu płacimy podatki wygodniej dla nas będzie zaznaczyć opcję „Jestem zameldowany/zameldowana w Płocku na pobyt stały lub czasowy”. Wtedy bowiem nie musimy dołączać skanów czy zdjęć żadnych dokumentów. Zespół Płockiej Karty Mieszkańca sam sprawdzi czy dana osoba jest zameldowana w tym mieście. Jeśli adres zamieszkania jest inny niż zameldowania, ale oba są w Płocku, wtedy również takiej osobie zostanie przyznana Płocka Karta Mieszkańca.

Jeśli natomiast ktoś zaznaczy opcję „Rozliczam się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Płockim Urzędzie Skarbowym oraz deklaruję w zeznaniu podatkowym, że miejscem zamieszkania jest Miasto Płock” wówczas musi dołączyć pierwszą stronę PIT 36 lub PIT 37 z pieczątką wpływu Płockiego Urzędu Skarbowego za poprzedni rok. A jeżeli PIT był składany online, to do pierwszej strony PIT 36 lub PIT 37 trzeba dołączyć również Urzędowe Poświadczenie Odbioru – UPO.

Osoby zameldowane w Płocku otrzymują Płocką Kartę Mieszkańca na 3 lata. Osoby, które weryfikują swoje zamieszkanie poprzez deklarację podatkową dostają PKM do 10 maja przyszłego roku.
Dlatego dla osób zameldowanym w Płocku, które jednocześnie rozliczają tu podatek, weryfikacja przez meldunek jest wygodniejsza.