Image

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY DLA MIASTA PŁOCKA - 22.02

Od ubiegłej soboty lodołamacze rozbijają pokrywę lodową na Zbiorniku Włocławskim. W niedzielę 21 lutego pracowały na zatorze lodowym w rejonie Brwilna i Woli Brwileńskiej. Pokrywa lodowa w tym miejscu jest bardzo gruba i w efekcie lodołamacze posuwają się 1-2 km na dobę w kierunku Płocka. na zlecenie Urzędu Miasta Płocka prof. dr hab. Bogusław Pawłowski z UMK w Toruniu (jest autorem prezentowanego zdjęcia), przygotował ekspertyzę dotyczącą przebiegu zjawisk lodowych i zagrożenia zatorowego w rejonie Płocka. Już wykonane zostały badania miąższości warstw lodu w wybranych przekrojach poprzecznych koryta Wisły. Wyniki tych prac w zakresie struktury i stopnia wypełnienia koryta lodem na granicy miasta z Popłacinem, Urząd Miasta Płocka przekaże dziś Wodom Polskim, aby usprawnić prace lodołamaczy.

IMGW ostrzega przed roztopami. W związku ze wzrostem temperatury w Polsce przewiduje się podniesienie poziomu wody związanego z topnieniem śniegu. Ostrzeżenia przed roztopami wydano dla południowych powiatów województw  śląskiego i małopolskiego. Obowiązują od niedzieli godz. 15:00 do wtorku do 18:00. Meteorolodzy przewidują, że temperatura maksymalna wyniesie 9 stopni, co spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej w górach. Na Mazowszu natomiast w zlewniach dopływów środkowej Wisły przewiduje się wzrosty poziomu wody, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu ostrzegawczego w wyniku spływu wód roztopowych i utrzymującego się piętrzenia lodowego.

Stany wody na wodowskazach g 6 (4): „Grabówka” – 358 (0) „PKN Orlen” – 770 (0); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 383 (+1); „Wyszogród” – 598 (0); „Kępa Polska” – 512 (0).
Stany wody na wodowskazach o północy: „Grabówka” – 356 (+1) „PKN Orlen” – 770 (0); „Brama p.pow.” – 350 (0); „Borowiczki” – 382 (+1); „Wyszogród” – 597 (0); „Kępa Polska” – 511 (+1).

Źródło: Plock.eu