• Home
  • Lista aktualności
  • Organizacja ruchu w Płocku w okresie Wszystkich Świętych w dniach 28 października - 2 listopada
Image

Organizacja ruchu w Płocku w okresie Wszystkich Świętych w dniach 28 października - 2 listopada

Informujemy jak będzie wyglądać organizacja ruchu w rejonie płockich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w dniach 28 października - 2 listopada.

 

Decyzją prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego przejazd autobusami KM Płock obsługującymi dojazd do cmentarza komunalnego na liniach 7, 24 oraz liniach specjalnych 71, 72, 73, 74, 75, 77 będzie bezpłatny w środę 1 listopada.

 

Organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych

Cmentarz Komunalny przy ul. BielskiejZmiany organizacji ruchu 
Ulica Bielska w środę 1 listopada 2023 r. zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Sierpecką – wzorem lat ubiegłych – w godzinach 6 – 20. W tym czasie dopuszczony zostanie tylko ruch autobusów i pojazdów taxi.

Oznakowanie tymczasowe będzie wprowadzone 30.10.2023 r. o godz. 18. Zakaz zatrzymywania się na jezdni i poboczach ul. Bielskiej obowiązywać będzie obustronnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5201W (kierunek na Zągoty – Sierpc) oraz w ul. Sierpeckiej do skrzyżowania z ul. Szkolną (znaki B-36 z tabliczką T-24 obustronnie) w dniach 30.10.2023 r od. godz. 18 do 1.11.2023 r. do godz. 20.

Pobocza/chodniki na całym odcinku ulicy Bielskiej między skrzyżowaniem z ul. Sierpecką i drogą nr 5201W oraz ul. Sierpeckiej zostaną odgrodzone obustronnie od jezdni taśmami biało-czerwonymi. Porządku przy bramie głównej cmentarza oraz na ciągach pieszych, gdzie obowiązuje zakaz handlu, pilnować będzie Policja.
Na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Sierpecką 1.11.2023 r. Policja zapewni stały posterunek ręcznej regulacji i kierowania ruchem przez policjanta w celu umożliwienia wjazdu na parkingi i wyjazdu z nich. W dniach 28.10. – 2.11. 2023 r. Policja będzie sprawować doraźny nadzór ruchu.

W dniu 1.11.2023 r. ze względu na zamknięcie dla ruchu odcinka ulicy Bielskiej dojazd do cmentarza komunalnego dla pojazdów użytkowników indywidualnych jak również objazd (dla pojazdów w tranzycie z wykorzystaniem DK nr 60 o dmc do 16 ton) wyznaczony zostanie po drodze wojewódzkiej nr 567 na odcinku Płock – Stróżewko oraz po drogach powiatowych nr 2938W (Stróżewko – Nowe Boryszewo) i 5203W (Nowe Boryszewo – Płock), do skrzyżowania z ulicą Bielską w miejscowości Brochocin. Jest to skutek budowy ronda w Nowym Boryszewie i zamknięcia wlotów dróg powiatowej i gminnej przed skrzyżowaniem z DW 567, na drodze wojewódzkiej 567 wprowadzony zostanie także ruch wahadłowy. W dn. 1 listopada 2023 r. będzie zapewniony dwukierunkowy ruch na ciągu drogi wojewódzkiej nr 567, po całej szerokości istniejącej obecnie jezdni, z wyłączoną sygnalizacją świetlną i zamkniętymi wlotami dróg podporządkowanych.

Pojazdy o dmc powyżej 16 ton jadące przez Płock tranzytem od strony Ciechanowa i od strony Kutna będą kierowane w dniu 1.11.2023 r. na trasę objazdową z wykorzystaniem dróg wojewódzkich nr 567 (Płock – Ciółkówko) i 568 (Ciółkówko – Goślice). Policja obejmie nadzorem skrzyżowania występujące na trasach objazdowych oraz rejon skrzyżowania dróg: krajowej nr 60 z drogami powiatowymi nr 5202W i 5203W w miejscowości Brochocin.

Parkingi
1 listopada 2023 r. na placu giełdy przy ul. Targowej zostanie udostępniony parking dla pojazdów osobowych. Działać będzie przystanek autobusowy przy ulicy Bielskiej (w rejonie wjazdu do byłej firmy MERKAL) dla obsługi pasażerów pozostawiających samochody na terenie giełdy.

Na stałym parkingu za bramą główną cmentarza będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Parking mieści ok. 400 pojazdów od stacji paliw do pętli autobusowej. Wyznaczone 4 miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę dla osób niepełnosprawnych (zaraz za pętlą autobusową) pozostają bez zmian.

Na pętli autobusowej odwrócony kierunek ruchu będzie obowiązywał 1 listopada 2023 r. (wtorek) w godz. 6 – 20. Parking pomiędzy bramami cmentarza wraz z postojem taxi przeznaczony zostanie na miejsce oczekiwania autobusów przed wjazdem na pętle autobusową.

Cmentarze przy Al. Kobylińskiego

Zmiany organizacji ruchu
Zamknięte dla ruch w dniu 1 listopada zamknięte będą dwa odcinki Alej Kobylińskiego:
  • od ul. Łukasiewicza do ul. Topolowej,
  • jezdnia południowa na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej, gdzie tradycyjnie powstanie parking.
Ruch zostanie tam przywrócony 1 listopada ok. godz. 20:00. Za nadzór nad ruchem odpowiedzialna będzie Straż Miejska oraz Policja.

Objazdy wyznaczono ulicami: Łukasiewicza – Nowowiejskiego – Kazimierza Wielkiego – Dobrzyńska lub Łukasiewicza – Miodowa – Mościckiego.

Na ul. Topolowej będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Istniejące dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przy bramie cmentarza pozostają do dyspozycji.

Handlujący przy cmentarzu będą mogli w dniu 1 listopada dostarczać towar do punktów handlowych do godz. 8:00 oraz po godz. 18:00 bez możliwości parkowania. W tym celu możliwy będzie dojazd od strony ul. Topolowej (będzie tam ustawiona w tym czasie zapora oraz tabliczka dopuszczająca wjazd), a wyjazd w kierunku ul. Łukasiewicza.

Parkingi
Możliwe będzie parkowanie na placu utwardzonym między cmentarzem a ul. Bartniczą, do którego dojazd jest możliwy od Al. Kobylińskiego, na parkingach przy basenie w Al. Kobylińskiego i przy skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej oraz na południowej jezdni Al. Kobylińskiego.

Porządku na parkingach pilnować będzie Straż Miejska.

Cmentarz w Radziwiu

Zmiany w organizacji ruchu i parkowanie

Po stronie cmentarza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, ale tylko do ul. Spokojnej. Możliwe będzie parkowanie wzdłuż ul. Krakówka, ale tylko po stronie przeciwnej do cmentarza. działać będzie tymczasowy parking na terenie posesji kościelnej. Oznakowanie tymczasowe będzie obowiązywać w dniach 28.10 – 1.11.2023 r.

Cmentarz w Imielnicy

Zmiany w organizacji ruchu i parkowanie

Parkowanie będzie dopuszczone na bocznych ulicach oraz na poboczu ul. Harcerskiej po stronie cmentarza. Zakaz parkowania będzie obowiązywać po przeciwnej stronie ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Łamanej do ul. Sielskiej w dniach 29.10 – 1.11.2023 r.

Cmentarz przy ul. Norbertańskiej

Zmiany w organizacji ruchu i parkowanie
Porządku na parkingach i ulicach przyległych do cmentarzy pilnować będzie Straż Miejska. Parkowanie będzie możliwe na jednokierunkowych ulicach: Dębowej i Klonowej oraz na parkingu przy ZOO i parkingu dla autobusów przy al. Kilińskiego. Zmiany obowiązywać będą w dniu 1.11.2023 r.

Cmentarz przy ul. Świętej Siostry Faustyny

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. Rejon cmentarza będzie objęty doraźnym nadzorem przez Policję.

Cmentarz przy ul. Sierpeckiej

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. Rejon cmentarza będzie objęty doraźnym nadzorem przez Policję.

Cmentarz przy ul. Gościniec

Zmiana organizacji ruchu i parking
W rejonie cmentarza jeden pas jezdni ul. Niedzielaka od skrzyżowania z ulicą Grabówka do skrzyżowania z ulicą Gościniec będzie wydzielonym pasem do postoju dla samochodów osobowych. Będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Grabówka do ul. Gościniec.
Autobusy KM Płock (linia nr 4) będą kursowałby bez zmian w kierunku Borowiczek oraz będą wykonywały pętlę na trasie do centrum ulicami: Grabówka – Niedzielaka – Gościnie – Grabówka – Słoneczna. Zmiany obowiązywać będą w dniu 1.11.2023r. Porządku w rejonie cmentarzy, w tym utrzymanie przejezdności ulic przyległych do cmentarza oraz nadzór nad ruchem realizować będzie Policja.