Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

ul. Ułańska 1, 09-400 Płock
 • Home
 • Oferty
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.
 • Dostosowany
 • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo techniczne. Swoje doświadczenia na lokalnym rynku edukacyjnym budujemy już od ponad 40 lat jako wiodąca instytucja edukacyjna w regionie .Swoim zasięgiem działania obejmujemy przede wszystkim powiaty województwa mazowieckiego: sierpecki, gostyniński, płocki, płoński oraz od listopada 1997r., niektóre powiaty województwa łódzkiego: kutnowski, łęczycki, sieradzki.

Kierunki naszej działalności, które obraliśmy:
» kształcenie w systemie kursowym – kursy kwalifikacyjne, doskonalące, przyuczające do zawodu
» kształcenie w systemie szkolnym – szkoły dla młodzieży i dorosłych: branżowe szkoły I i II stopnia, technika, licea, szkoły policealne oraz studia podyplomowe
» pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe
» komisje egzaminacyjne – Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Oddziałowa Komisja Spawalnicza, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, Ośrodek Egzaminacyjny w zawodach: kosmetyczka, fryzjer, informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych powołany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Posiadamy bardzo szeroką ofertę edukacyjną, na którą składają się kursy, szkolenia oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. Za naszym pośrednictwem możliwe jest uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień, które dają szansę na zdobycie wymiernych korzyści z nabytej wiedzy i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku pracy. Naszą misją jest otwartość na potrzeby edukacyjne społeczeństwa i gospodarki. Celem nadrzędnym jaki sobie stawiamy to przedstawienie bogatej i rozbudowanej oferty edukacyjnej, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych, pozwalającej kształcić się przez całe życie (lifelong learning) podwyższając tym samym swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Jako instytucja edukacyjna uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat Krajowego Systemu Usług. Jesteśmy również członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Nasze atuty: Wieloletnie doświadczenie i tradycja
 • Wysoka jakość usług potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami i akredytacjami
 • Własna, bogato wyposażona baza lokalowa
 • Wykwalifikowana kadra
 • Innowacyjność i elastyczność oferty edukacyjnej
 • Bliska współpraca z firmami i instytucjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi
 • Doradztwo zawodowe
 • Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych
 • Wysokie nakłady inwestycyjne na rozwój i unowocześnianie własnej bazy dydaktycznej
 • Nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Winda dla osób z niepełnosprawnością.

Regulamin i warunki

Zniżki na kursy obowiązują przy płatności z góry za cały kurs.


 • Dostosowany
 • Parking

Nawiguj z Google

Opis

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo techniczne. Swoje doświadczenia na lokalnym rynku edukacyjnym budujemy już od ponad 40 lat jako wiodąca instytucja edukacyjna w regionie .Swoim zasięgiem działania obejmujemy przede wszystkim powiaty województwa mazowieckiego: sierpecki, gostyniński, płocki, płoński oraz od listopada 1997r., niektóre powiaty województwa łódzkiego: kutnowski, łęczycki, sieradzki.
Kierunki naszej działalności, które obraliśmy:
» kształcenie w systemie kursowym – kursy kwalifikacyjne, doskonalące, przyuczające do zawodu
» kształcenie w systemie szkolnym – szkoły dla młodzieży i dorosłych: branżowe szkoły I i II stopnia, technika, licea, szkoły policealne oraz studia podyplomowe
» pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe
» komisje egzaminacyjne – Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Oddziałowa Komisja Spawalnicza, Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, Ośrodek Egzaminacyjny w zawodach: kosmetyczka, fryzjer, informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych powołany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Posiadamy bardzo szeroką ofertę edukacyjną, na którą składają się kursy, szkolenia oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. Za naszym pośrednictwem możliwe jest uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień, które dają szansę na zdobycie wymiernych korzyści z nabytej wiedzy i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku pracy. Naszą misją jest otwartość na potrzeby edukacyjne społeczeństwa i gospodarki. Celem nadrzędnym jaki sobie stawiamy to przedstawienie bogatej i rozbudowanej oferty edukacyjnej, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych, pozwalającej kształcić się przez całe życie (lifelong learning) podwyższając tym samym swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Jako instytucja edukacyjna uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat Krajowego Systemu Usług. Jesteśmy również członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Nasze atuty:
 1. Wieloletnie doświadczenie i tradycja
 2. Wysoka jakość usług potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami i akredytacjami
 3. Własna, bogato wyposażona baza lokalowa
 4. Wykwalifikowana kadra
 5. Innowacyjność i elastyczność oferty edukacyjnej
 6. Bliska współpraca z firmami i instytucjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi
 7. Doradztwo zawodowe
 8. Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych
 9. Wysokie nakłady inwestycyjne na rozwój i unowocześnianie własnej bazy dydaktycznej
 10. Nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Winda dla osób z niepełnosprawnością.

Regulamin i warunki

Zniżki na kursy obowiązują przy płatności z góry za cały kurs.