Image

LEGENDY, MITY, BAŚNIE NARODÓW ŚWIATA W KOMIKSIE – KONKURS

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu „Komiksowo” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczna w Płocku. Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Zadanie konkursowe polega na wyszukaniu i przeczytaniu dowolnej legendy, mitu, baśni i wykonaniu komiksu ilustrującego jego treść. Technika wykonania: rysunek, grafika komputerowa. Prace należy przesyłać w formie prac plastycznych lub grafiki komputerowej (pliki jpg, png, pdf).

Prace należy przesłać do 31.05.2021 roku do godz. 15.00 na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku ul. Gałczyńskiego 26 09-400 Płock, z dopiskiem „Konkurs komiksowy” (decyduje data stempla pocztowego) lub mailowo na adres e- mail: i.wypych@bpplock.pl lub m.wierzbicka@bpplock.pl

Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: poprawność językowa, ortograficzna, innowacyjność wykonania, pomysł, szata graficzna, ogólne wrażenia artystyczne.

Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii) zostaną uhonorowane dyplomami i upominkami rzeczowymi. Przyznane zostaną także wyróżnienia uhonorowane dyplomem.

Źródło: Plock.eu